Bình Phước: Sẽ có thêm các khu công nghiệp

Tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thảo luận, thông qua các dự thảo, nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bình Phước: Sẽ có thêm các khu công nghiệp

Ông Võ Tất Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng góp ý cho dự thảo lập quy hoạch khu công nghiệp khu vực Đông Nam huyện Đồng Phú.

Hội nghị đã thảo luận dự thảo về quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp khối Đảng; nghị quyết về cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu đô thị Suối Cam (thành phố Đồng Xoài) và quy hoạch các khu công nghiệp khu vực Đông Nam huyện Đồng Phú.

Chủ trương quy hoạch các khu công nghiệp khu vực Đông Nam huyện Đồng Phú, nhiều đại biểu ủng hộ và cho rằng: Đây là chủ trương phù hợp trong bối cảnh ngành công nghiệp được xác định giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế. Việc hình thành các khu, cụm công nghiệp sẽ góp phần cụ thể hóa chủ trương phục hồi nền kinh tế, tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực khi kết nối với tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, sự cần thiết của việc lập quy hoạch Khu đô thị Suối Cam và xác lập quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp khối Đảng cũng nhận được sự đồng thuận cao tại Hội nghị.

Bình Phước: Sẽ có thêm các khu công nghiệp

Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đồng Phú.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự thảo và nghị quyết. Đặc biệt, dự thảo nghị quyết về cơ cấu ngành Nông nghiệp và quy hoạch khu công nghiệp khu vực Đông Nam huyện Đồng Phú được thông qua sẽ là động lực phát triển cho nền kinh tế tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý tại Hội nghị, ông Cường đề nghị cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Trong đó, cần bám sát những quy định của Trung ương và địa phương để đảm bảo các dự thảo và nghị quyết mang lại hiệu quả cao nhất khi triển khai vào thực tiễn.

 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/binh-phuoc-se-co-them-cac-khu-cong-nghiep-355161.html

Bài viết cùng chuyên mục